Τρόποι αποστολής

Η αποστολή και η παράδοση των λουλουδιών γίνεται με έμπιστο προσωπικό και τα έξοδα μεταφοράς εμφανίζονται στο ταμείο.