Το Flower Design σας προτείνει ...

THE MEANING OF FLOWERS

THE MEANING OF FLOWERS

 

From the origin of the name of a flower to its distinctive features and rich mythology, all flowers are enriched with symbolism and meaning. The Japanese named the association of certain flowers with different meanings "Hanakotoba". The flower language was created during the Victorian era with the notion that through the symbolism of the flowers people can express their true feelings. The same is true today.

For example, flowers may signify single-word responses such as "yes" or "no" depending on how they are given. If they are delivered with the right hand after a question then they mean "yes". However, if the left hand is used, the answer is "no".

COLOR meanings in flowers

Red

It symbolizes passion and love. It expresses vitality and energy.

Orange

It expresses confidence and enthusiasm.

Pink

It symbolizes youth and joy and represents elegance and grace.

Lavender

It is the color of generosity, symbolizing faith and wisdom.

Blue

It symbolizes love and devotion.

White

It is the color of purity and innocence and in many civilizations marks marriage.

Green

It represents balance and optimism while it is connected with peace and happiness.

Yellow

This color is extremely controversial in the language of flowers. It can express jealousy and anger, especially in earlier times, while it can also represent luxury, abundance and respect for the person being offered.

 

 

Meanings of roses by COLOR

Red

Love

Courage, respect and congratulations

White

Purity, piety. Symbolizes the new beginning.

Cream

Charm and kindness

Lavender

Love at first sight, enchantment

Light Pink

Happiness, grace and kindness

Coral

Admiration, friendship and sincerity

Yellow

Joyfulness and kindness

Dark Pink

Gratitude and appreciation

Burgundy

Ιnconceivable beauty and falling in love

Salmon

Desire and enthusiasm

Peach

Appreciation and sincerity

Orange

Desire and enthusiasm

Black

Mourning

 

 

FLOWER meaning

Alstroemeria

Wealth, prosperity and fortune. It is also the flower of friendship.

Almond tree

Beauty and conjugal happiness.

Amaryllis

Pride and determination.

Anemone

Anticipation or a feeling of having been forsaken.

Anthurium

Hospitality, happiness and abundance.

Aster

Symbolizes patience, elegance and daintiness.

Bird of Paradise

It represents magnificence and the anticipation to see someone again.

Carnation

Pride and beauty.

Chrysanthemum

Symbolizes fidelity, optimism, joy and long life.

Daffodil

Symbolizes regard, unrequited love and chivalry. It is associated with rebirth, new beginnings and eternal life.

Daisy

Symbolizes innocence and purity.

Freesia

Innocence and thoughtfulness.

Gardenia

Indicates secret love.

Gerbera

Expresses cheerfulness.

Gladiolus

Signifies remembrance.

Hyacinth

Honesty and constancy.

Hydrangea

Heartfelt emotions and gratitude.

Iris

Faith, bravery and wisdom.

Kumquat

Fruitfulness.

Lilac

The purple symbolizes the first love, while the white humility.

Lily

Symbolizes magnificence, beauty, purity and innocence as well as modesty and virginity.

Orchid

Exotic beauty and love.

Peony

Good health, luck and prosperity.

Poppy

The red symbolizes hope and enjoyment, while the yellow wealth and success.

Rose

The symbol of love and passion.

Ranunculus

Admiration and charm.

Snapdragon

The symbol of graciousness and strength.

Sunflower

Happiness and longevity.

Tulip

The red express true love, while the yellow desperate love. Purple symbolize faith and the white forgiveness.

Violet

Faith and modesty.

 

 

Στερλίτσια

Αντιπροσωπεύει την ευτυχία και τον πλούτο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-17%
Offer 20 Roses   ΠΡΟ - 01
Offer 20 Roses ΠΡΟ - 01
50.00
60.00
-29%
Offer orchid plant   ΠΡΟ - 02
Offer orchid plant ΠΡΟ - 02
25.00
35.00
-17%
Box With Roses
Box With Roses
50.00
60.00
-20%
20 Mixed Roses SALE
20 Mixed Roses SALE
40.00
50.00
-13%
Offer 20 Gerberas Only 20€
Offer 20 Gerberas Only 20€
35.00
40.00
-14%
Flowers Mix Only
Flowers Mix Only
30.00
35.00
-20%
Offer 40 mix  roses Only 60 euros